บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด

  Butler (บัตเลอร์) ให้บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดแบบประจำ (แม่บ้านทำความสะอาด , แม่บ้านประจำออฟฟิต) สำหรับสำนักงาน อาคาร โรงงาน โรงแรม ฯลฯ เพื่อให้บริการดูแลงานด้านความสะอาด พร้อมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดต่างๆที่จำเป็น ลดภาระสำหรับองค์กร รวมถึงการจัดเตรียมพนักงานทำงานทดแทน กรณีพนักงานประจำมีความจำเป็นต้องหยุดงาน หรือลางาน ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

  Butler (บัตเลอร์) มีการควบคุมคุณภาพการทำงาน โดยทีมงานสายตรวจ เข้าตรวจสอบการทำงานของ พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้านทำความสะอาด , แม่บ้านประจำสำนักงาน) ประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  พร้อมทั้งเข้าพบผู้ว่าจ้าง เพื่อรับฟังผลการประเมินงานของพนักงาน เพื่อนำกลับมาปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของหน้างาน

 

 Butler (บัตเลอร์) มีการดูแลพนักงานทำความสะอาดในส่วนของสวัสดิการต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และดูแลพนักงานทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน เพื่อลดการเทิร์นโอเวอร์ของพนักงาน ช่วยให้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ราบรื่น  

  Butler (บัตเลอร์) มีทีมงานสรรหาที่มีคุณภาพ เพื่อคัดเลือกและจัดหา พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้านทำความสะอาด) ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทำให้สามารถรองรับความต้องการได้อย่างเร่งด่วน ซึ่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้านทำความสะอาด) จะได้รับการฝึกอบรม และดูแลตลอดอายุสัญญา 

  สนใจใช้บริการ หรือต้องการให้ Butler (บัตเลอร์) เข้าไปประเมินหน้างาน เพื่อจัดทำใบเสนอราคา บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้านทำความสะอาด) สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

ฝากข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ