บริการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

  Butler (บัตเลอร์) ให้บริการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงาน อาคาร โรงงาน โรงแรม ฯลฯ เพื่อให้บริการดูแลงานด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลทรัพย์สินของลูกค้า และผู้ใช้บริการ 

  Butler (บัตเลอร์) มีการควบคุมคุณภาพการทำงาน โดยทีมงานสายตรวจ เข้าตรวจสอบการทำงานของ พนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง   พร้อมทั้งเข้าพบผู้ว่าจ้าง เพื่อรับฟังผลการประเมินงานของพนักงาน เพื่อนำกลับมาปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของหน้างาน

  Butler (บัตเลอร์) มีทีมงานสรรหาที่มีคุณภาพ เพื่อคัดเลือกและจัดหา พนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทำให้สามารถรองรับความต้องการได้อย่างเร่งด่วน ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จะได้รับการฝึกอบรม และดูแลตลอดอายุสัญญา 

  สนใจใช้บริการ หรือต้องการให้ Butler (บัตเลอร์) เข้าไปประเมินหน้างาน เพื่อจัดทำใบเสนอราคา บริการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ