บริการล้าง ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ

อัตราค่าบริการ

การล้างแอร์ควรล้างเป็นประจำ ในทุก 4 - 6 เดือน ในสภาวะห้องปกติ แต่ในกรณีที่มีฝุ่น และละออง จำนวนมาก หรือในสภาพอากาศที่ไม่ดี จำเป็นต้องเพิ่มความถี่ในการใช้บริการล้างแอร์ มากยิ่งขึ้น 

สนใจบริการอื่นๆ ของบัตเลอร์ได้แก่ Cleaning Servcies ,บริการทำความสะอาด,พนักงานทำความสะอาด,บริการพ่นฆ่าเชื้อ ,บริการอบโอโซน,บริการดูดไรฝุ่น,บริการล้างแอร์ ติดตั้งแอร์ และบริการอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางต่างๆ