บริการอบโอโซน

Butler (บัตเลอร์) ให้บริการการอบโอโซน เพื่อฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น กำจัดแบคทีเรียในอากาศ โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง ช่วยให้อากาศบริสุทธ์ขึ้น เหมาะสำหรับ บ้านพัก หรืออยู่อาศัยที่มีเด็ก ,ผู้สูงอายุ  หรือ สัตว์เลี้ยง สามารถให้บริการครอบคลุมได้หลายประเภท รวมไปถึงห้องอาหาร ห้องครัว ห้องประชุม ห้องพัก ต่างๆ รวมไปถึงยานพาหนะ และดีต่อผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โดยใช้การอบโอโซนควบคู่กับ บริการทำความสะอาด

การอบโอโซนสามารถทำได้เป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงอากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งการทำงานจะเป็นการนำออกซิเจน O2 ในอากาศ เข้าไปทำปฏิกิริยา เพื่อให้กลายเป็น โอโซน O3 ซึ่งมีสรรพคุณในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ เชื้อแบคทีเรียในอากาศ ไม่มีการใช้สารเคมี จึงทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยหลังจากการทำงาน ที่จะไม่ส่งผลต่อเด็ก ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั้ง สัตว์เลี้ยง 

Butler อบโอโซน

สาระความรู้ เกี่ยวกับ โอโซน

     โอโซน (Ozone หรือ O3) เป็นโมเลกุลที่ประกอบจากออกซิเจน 3 อะตอม เกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซออกซิเจน 1 โมเลกุลกับอะตอมออกซิเจนอิสระ 1 อะตอมที่แตกตัวจากก๊าซออกซิเจนโดยการกระตุ้นของรังสีอัลตร้าไวโอเลตซี (UV-C) ปรากฏอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกโดยที่ชั้นสตราโทสเฟียร์ (Stratosphere)  โดยชั้นโอโซนดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกัน ปกป้องพืชและสัตว์จากรังสีที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะรังสีอัลตร้าไวโอเลตบี (UV-B) ซึ่งเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและธรรมชาติหากได้รับในปริมาณที่มากเกินไป

      มนุษย์ได้นำโอโซนไปใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น นำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเคมีภัณฑ์ นำไปใช้เป็นสารซักฟอก ใช้ฆ่าแบคทีเรีย เป็นต้น ก๊าซโอโซนจัดเป็นก๊าซพิษ การสูดดมก๊าซโอโซนเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเราได้นำโอโซนมาใช้ในการอบฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในอากาศ และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ การทำการอบโอโซน ต้องกระทำโดยผู้ที่รับการอบรมที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 

บัตเลอร์ ให้บริการอบโอโซน ฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น