Calculation

คำนวนอัตราค่าบริการได้ด้วยตัวเอง
ประมาณการจำนวนชั่วโมงทำงาน กับ ขนาดพื้นที่
ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 71 ถึง​ 120 ตร.ม. /แม่บ้าน 3 คน/ 3 ชม. 1,550 บ.
ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 121 ถึง 160 ตรม. /แม่บ้าน 3 คน/ 4 ชม. 2,050 บ.
ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 161 ถึง 220 ตรม. แม่บ้าน 3 คน/ 6 ชม. 3,050 บ.
ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 221 ถึง 280 ตรม. แม่บ้าน 3 คน/ 7 ชม. 3,550 บ.
banner 3-01.jpg